Polerowanie szyb przy krawędziach i w narożnikach jest jak jazda po cienkim lodzie. W każdej chwili szyba możne pęknąć.

Znamy przyczynę tego pękania i opracowaliśmy technikę naprawy szyb, tak aby zredukować ryzyko pęknięcia do minimum.

Usuwanie rysy z szyby polega na zeszlifowaniu takiej warstwy szkła, aby dotrzeć do dna rysy. Taki szlif powoduje nierównomierne naprężenia szyby, które prowadzą do pęknięcia tafli.

My zabezpieczamy szybę przed takimi naprężeniami przed jej obróbką. Wiąże się to często z wymontowaniem szyby z ramy. Niestety proces ten jest bardziej pracochłonny niż zwykłe usuwanie rysy więc wiąże się to z większymi kosztami.